NGẪM

Ngày: 13/08/2018 lúc 15:04PM

Cảnh nào cũng có vẻ đẹp vốn có của nó. Có sự phân biệt cảnh này nên thơ hơn cảnh kia thì cũng là ở lòng người. Có những đoạn ta nói rằng sao đoạn đường trên kia đẹp hơn dưới này, rồi thêm cả chợ ở đây không có nhiều đồ để mua bằng chợ dưới bản... là cũng ở chính sự phân biệt so sánh ở ta mà ra. Cảnh vật không tự làm nó xấu đi được, chỉ có sự phán xét của chúng ta mới làm cho mọi thứ đẹp xấu lẫn lộn. Chọn điều bình dị hay phức tạp đều như nhau, bởi khi kết thúc chuyến du hành ta vẫn về bên thiên nhiên.

Nguyễn Thắng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục